f10 vanhempainpalaveri

Aika: 10.4.2019 klo 18:30 - 20
Paikka: kahvion takaosa