E- ja F-junioreiden tukien haku 24.9.-12.10

Tommi Sarkki
21.9.2018

 

E- ja F-junioreiden tukien haku 24.9.-12.10.

E- ja F-junioreiden perheillä on syksyllä mahdollisuus hakea taloudellista tukea lasten ja nuorten jääkiekkoharrastamisen kustannuksiin. Seurojen kautta tapahtuva tukihaku  jatkuu 12.10. saakka.

Syksyn haun yhteydessä seurat voivat hakea tukea Leijona-kiekkokoulun vapaapaikkoihin.

SYKSYN HAKU – IKÄLUOKAT E-F & SEUROJEN LEIJONA-KIEKKOKOULUT

Hakuaika: 24.9.-12.10.2018
Päätökset: 16.11.2018 mennessä
Maksu: 14.12.2018 mennessä

Tukisummat on porrastettu ikäluokittain seuraavasti: E // 300 € ja F // 200 €. Syksyn haun yhteydessä tukea voidaan myöntää enimmillään yhteensä 100 000 euroa. Tuki on pelaajakohtainen ja se kohdistetaan seurassa kauden 2018-19 kausimaksuihin.

Seurojen tuki Leijona-kiekkokoulun vapaapaikkoihin on 50 € per paikka (max. 300 € per seura).

KRITEERIT TUEN MYÖNTÄMISELLE (PELAAJAT)

Perheen työttömyydestä, sairauksista, lasten runsaslukuisuudesta tai muusta toimeentuloon vaikuttavista syistä johtuvat taloudelliset haasteet.

KRITEERIT TUEN MYÖNTÄMISELLE (PELAAJIEN SEURAT)

Seuralla tulee olla suunnitelma ko. ikäluokkien valmentajien koulutuksesta ja siitä, kuinka nämä ovat mukana Jääkiekkoliiton valmentajalisenssijärjestelmässä. Lisäksi seuralta edellytetään toimenpiteitä uusien harrastajien rekrytoimiseksi ja harrastuskustannusten kurissa pitämiseksi seuratasolla ja joukkueiden toimintaa suunniteltaessa. Esim. tarpeettomat turnausmatkat eivät oikeuta tukien hakemiseen.

Seuran tulee hakemuksia puoltaessaan huomioida, että tuki on tarkoitettu sitä aidosti tarvitseville. Aikaisemmilla hakukerroilla on myöhemmin käynyt ilmi, että seurat ovat puoltaneet myös sellaisten pelaajien hakemuksia, joissa ei toteudu rahaston tarkoitus (esim. perheen tulotaso ei täytä vähävaraisuuden kriteereitä). Jos väärinkäytöksiä ilmenee, voidaan seuran tukikäsittelijää vaihtaa tai pahimmassa tapauksessa seuran juniorit eivät voi jatkossa osallistua tukien hakemiseen.

HAKEMUSTEN TÄYTTÖ – NÄIN TUKIHAKU ETENEE

Tukihakemukset täytetään aina seuran toimesta, tukea hakevat perheet toimittavat seuran vastuuhenkilölle hakemukseen tarvittavat tiedot.

Seurojen tulee kerätä tukea hakevilta perheiltä hakemukseen tarvittavat tiedot ja täyttää hakukaavakkeet viimeistään perjantaina 12. lokakuuta. Seuroilta hakemuksessa kysyttävät kysymykset on listattu puolestaan tänne, jotta myös seura voi paremmin valmistautua vastaamaan omaa toimintaansa koskeviin kysymyksiin.

Linkit hakukaavakkeisiin (HUOM. Linkki tarkoitettu vain seurojen käyttöön!):
- Pelaajien (E-F –juniorit) tukihaku, syksy 2018
- Seurojen tukihaku Leijona-kiekkokoulun vapaapaikat, syksy 2018

Pyydämme seuraa huomioimaan, että jokaisesta hakijasta täytetään oma kaavake. Hakemuksia ei tarvitse postittaa erikseen vaan sähköinen hakemus riittää. Hakuaika päättyy 12.10. eikä myöhässä tulleita hakemuksia oteta käsittelyyn. Päätökset tiedotetaan seuroille 16.11. mennessä ja maksu suoritetaan pelaajan seuran tilille 14.12. mennessä. 

 
 
   
 
 

Tukien hakemisiin liittyvää materiaalia:

• Perheiltä kysyttävät kysymykset (syksyn haku) AVAA / LATAA
• Seuroilta kysyttävät kysymykset (syksyn haku) AVAA / LATAA
Usein kysytyt kysymykset tukihakuun liittyen
Vähävaraisten tukiin liittyvät uutiset (Leijonat.fi)