Jää-Kotkat ry vähävaraistentuki haku alkanut

Tommi Sarkki
8.6.2018

Jää-Kotkat ry:lle on rakennettu pieni rahasto vähävaraisten lasten ja nuorten jääurheilun tukemiseen Jää-Kotkissa.

 

Tukea voi hakea ennen kauden alkua oman lajinsa jaoksen puheenjohtajan kautta. Tuki maksetaan tukea saavan harrastajan ryhmän tilille, kausimaksuna kahdessa erässä, syyskuussa ja tammikuussa. Harrastajan on oltava Jää-Kotkien jäsen maksun ajankohtana, muuten ei maksua joukkueelle/ryhmälle suoriteta. Tuen viimeinen hakupäivä on 1.8. ja hakemukset käsitellään elokuun aikana ja ilmoitetaan hakemuksen päätös viimeistään elokuun viimeinen päivä.

 

Tukea on mahdollista myös yksittäisen jäsenen hakea joukkueen yhteiseen tapahtumaan, johon kerätään ylimääräinen maksu. Esim. päättäjäisturnaus ym.

Tukea myöskin voi hakea yksittäinen jäsen, oman lajinsa erikoistapahtuman osallistumiseen. Esim. taitoluistelukilpailu, maajoukkue tapahtuma, ym.

Näihin tukiin maksu suoritetaan suoraan tapahtumasta saatavaa laskua vastaan tai joukkueelle/ryhmälle heidän kerätessään rahaa tapahtumaan. Harrastajan on oltava joukkueen/ryhmän jäsen maksu ajankohtana, muuten ei maksua joukkueelle/ harrastajalle suoriteta.

 

Kauden kokonaistuki euromäärästä päättää Jää-Kotkien hallitus.

Harrastajan tuesta ja tuen euromäärästä päättää hallituksen sihteeri yhdessä jaosten puheenjohtajien kanssa.

Tukea voivat hakea kaikki Jää-Kotkien jäsenet, myöntämisen perusteena on vähävaraisuus, ilman tukea ei muuten pystyisi harrastamaan Jää-Kotkissa tai ei muuten pystyisi osallistumaan em. tapahtumiin.

Hallituksen sihteeri ja jaoksen puheenjohtaja käsittelevät hakemukset luottamuksellisesti ja hävittävät hakemukset tuen päätöksen jälkeen. Päätös on lopullinen ja siihen ei ole valitusoikeutta. Päätöksen tekijöillä on oikeus pyytää hakemuksen liitteeksi hakijan tai hakijan huoltajien palkka- ja verotietoja päätöksensä tueksi. Pyydettyjen tietojen puuttuminen evää hakemuksen.