Tukea jääkiekkoharrastamisen kustannuksiin - D-, C- ja B-junioreiden tukien

Taija Saari
3.4.2017

KEVÄÄN HAKU – IKÄLUOKAT D-B

Jää-Kotkissa hakemukset toimitettava 21.4.2017 mennessä taija.saari@yara.com osoitteeseen.

HUOM! mukaan liitettävä kopio viimeisimmästä koulutodistuksesta!

Lisätietoja 050-3312306 klo 16 jälkeen.

Hakuaika: 3.-25.4.2017

Päätökset: 9.6.2017 mennessä

Maksu: 15.9.2017 mennessä

Tukisummat on porrastettu ikäluokittain: D/650 €, C/1000 €, B/1400 €.

Kevään haun yhteydessä tukea voidaan myöntää enimmillään yhteensä 1 000 000 euroa. Tuki kohdistetaan kauden 2017–18 kausimaksuihin ja edellytyksenä on, että pelaaja jatkaa jääkiekon harrastamista myös tulevalla kaudella. Kriteerit tuen myöntämiselle (PELAAJAT):

Perheen työttömyydestä, sairauksista, lasten runsaslukuisuudesta tai muusta toimeentuloon vaikuttavista syistä johtuvat taloudelliset haasteet. Tukea saadakseen pelaajilta edellytetään kunnianhimoa lajia kohtaan. Mikäli pelaaja lopettaa harrastamisen kesän aikana ei tukea makseta. Koulumenestys ei vaikuta suoraan tuen saamiseen, mutta tukiprosessin kautta halutaan kiinnittää sekä pelaajan että seuran huomio pelaamisen ohella myös koulunkäyntiin.

Kriteerit tuen myöntämiselle (PELAAJIEN SEURAT):

Seuralla tulee olla suunnitelma ko. ikäluokkien valmentajien koulutuksesta ja siitä, kuinka nämä ovat mukana Jääkiekkoliiton valmentajalisenssijärjestelmässä. Lisäksi seuralta edellytetään toimenpiteitä uusien harrastajien rekrytoimiseksi ja harrastuskustannusten kurissa pitämiseksi seuratasolla.

NÄIN TUKIHAKU ETENEE

Seuroille toimitetaan linkki hakukaavakkeeseen 3.4. mennessä. Seuran vastuuhenkilöt informoivat tukien hausta ko. ikäluokkien perheitä ja kokoavat tukea hakevilta perheiltä hakemukseen tarvittavat tiedot. Seura täyttää jokaisesta hakijasta oman kaavakkeen. Hakuaika päättyy 25.4. eikä myöhässä tulleita hakemuksia oteta käsittelyyn. Päätökset tiedotetaan seuroille 9.6. mennessä ja maksu suoritetaan pelaajan seuran tilille 15.9. mennessä.

Nuorempien ikäluokkien (E- ja F-juniorit) tukien haku tapahtuu syksyllä.

Usein kysytyt kysymykset tukien hakuun liittyen

1) Kumpi määrää maksettavan tuen summan, pelaajan ikä vai sarja, jossa hän pelaa?

Tuki määräytyy aina pelaajan iän mukaan riippumatta siitä, minkä ikäluokan sarjassa pelaaja pelaa.

2) Mihin tarkoituksiin saatua tukirahaa voi käyttää?

Tuet on tarkoitettu käytettäväksi vain ja ainoastaan kausimaksuihin. Tuki maksetaan ensin seuran tilille ja tämän jälkeen joukkue kohdistaa tuen pelaajan maksuihin seurassa sovitun käytännön mukaan.

3) Minne tuki maksetaan pelaajan vaihtaessa seuraa tukihaun aikana?

Mikäli asiasta ei erikseen ilmoiteta, maksetaan tuki aina hakemuksessa ilmoitetulle seuran tilille. Jos pelaaja vaihtaa seuraa, tulee seuran ilmoittaa aluepäällikön kautta muuttuneet maksutiedot ennen tukien maksamista. Tuki on aina pelaajakohtainen.

4) Tarve tuelle tuli vasta haun päätyttyä – voiko tukea hakea muina kuin ilmoitettuina aikoina? Valitettavasti ei voi. Määriteltyjen hakuaikojen ulkopuolella tulleita hakemuksia ei käsitellä, tämä koskee myös myöhässä tulleita hakemuksia.

5) Keneltä voin kysyä lisää tukihausta? Jokaisessa seurassa tulee olla vastuuhenkilö, joka auttaa pelaajia ja pelaajien vanhempia mahdollisten lisäkysymysten kanssa. Mikäli vastuuhenkilö ei osaa vastata perheiden kysymyksiin, selvittää hän vastaukset oman aluepäällikön kautta – perheet eivät siis asioi suoraan Jääkiekkoliiton kanssa.