UJK ringette E sininen vs Lukko

Aika: 20.10.2020 klo 18:10 - 19:30